Sdružení přátel Jaroslava Foglara

...jsem potěšen vaší snahou založit sdružení,
které ponese moje jméno,
a rád dávám souhlas
k jeho uvedení do činnosti...


Založení SPJF


SPJF, celým názvem Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., bylo 28. prosince 1990 v Brně. Jeho cílem je sdružování zájemců o dílo českého spisovatele pro mládež Jaroslava Foglara, jakož i propagace jeho díla mezi mládeží a uplatňování jeho výchovných metod v praxi.

SPJF vydává časopis Bobří stopa. V předchozích letech k tomuto periodiku patřil i Klubovní hlasatel nebo Zpravodaj SPJF. Mimo Zpravodaje, který byl spíše sběratelsky zaměřen, jsou časopisy určené především dětem a mládeži a přinášející náměty pro činnost dětských klubů.

SPJF je v současnosti jedinou organizací v České republice zabývající se výchovnou činností na základě kontaktu s dětskými mikrokolektivy bez dospělého vedoucího - kluby, kterých sdružuje několik desítek z celého území republiky. S kluby udržuje kontakt prostřednictvím časopisu, osobní korespondence klubů se stovkaři a webových stránek. Sdružení poskytuje klubům náměty pro činnost, sleduje jejich aktivity a pokouší se je směrovat výchovným směrem, umožňuje klubům setkávání na akcích a táborech a podněcuje je k aktivnímu trávení volného času také prostřednictvím dlouhodobých her.

Dále se sdružení zabývá prezentací osoby spisovatele Jaroslava Foglara (výstavy, články, názvy ulic, odborné publikace) a tisku dalších příležitostných propagačních tiskovin. SPJF mimo jiné organizuje letní i zimní tábory (zvané tábory Bobří stopy) či víkendové akce pro širokou veřejnost.