Zatopené lomy

Lom je povrchový důl, který slouží k získávání stavebního materiálu nebo těžbě nerostných surovin. Materiál, který je z lomů získáván, může být velmi rozličný co do svého druhu. Může se jednat například o štěrk, který slouží jako výplňový materiál ve stavebnictví, nebo se zde může těžit třeba kvalitní kámen pro dekorativní účely.

Co je to lom asi všichni tušíme. Co se však s lomem stane, když v něm skončí těžba? Mnohé jsou zasypány nebo přeměny ve skládky, někdy se však lom ovládne příroda a stává se tak jedinečnou součástí krajiny. A když má ještě na dně jezírko s křišťálovou vodou, dostává toto místo romantický nádech, jako žádné jiné v okolí...

Pokud víš o nějakém zatopeném lomu, který tu chybí, či máš připomínku, zážitek, poznatek nebo fotku související s jakýmkoli lomem a chceš se o toto podělit se mnou a ostatními čtenáři těchto stránek, neváhej a napiš mi to Vzkazů či na mail (odkaz je tamtéž). Předem díky!

Hlavní město Praha (9), Středočeský kraj (42), Plzeňský kraj (11), Jihočeský kraj (9), Karlovarský kraj (4), Pardubický kraj (4), Liberecký kraj (5), Královéhradecký kraj (3), Ústecký kraj (9), Vysočina (11), Jihomoravský kraj (12), Olomoucký kraj (11), Moravskoslezský kraj (6), Zlínský kraj (2), Všechny kraje (138)


Lom nad Žlutým květem

Obec, okres, kraj: Čermná ve Slezsku, Opava, Moravskoslezský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (břidlice)

Malý lom na pokrývačskou břidlici leží v poli nad areálem břidlicových dolů nazývaným Žlutý květ. Ke koupání se nehodí, voda je zde dosti zelená. Na Žlutém květu byla nedávno obnovena těžba.

Autor fotografií: Kawi, autor textu: Přebral


Nehvizdské lomy

Obec, okres, kraj: Nehvizdy, Praha-východ, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: lupky

Lomy u Nehvizd jsou zajímavé z vojenskohistorického hlediska. Před atentátem na Heydricha se zde totiž skrývali parašutisté Gabčík s Kubišem, nejprve v nedaleké uhelné štole (dnes již propadlé) a posléze v podzemní komoře přímo v pískovcovém lomu. Přesné místo skrýše už se zde ale dnes nalézt nedá - s tím, jak postupuje moderní těžba žáruvzdorných jílů, jsou otvírány nové části ložiska a staré jámy zase zasypávány. Během tohoto procesu vznikají na dně odklizů barevná jezírka, kterým ale není dáno do vínku dlouhé trvání.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Miličínský lom

Obec, okres, kraj: Miličín, Benešov, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (rula)

Na Kalvárii u Miličína se dobývaly ruly na kamenivo už od 40. let 20. století. Nejprve byl zdejší kámen využíván při stavbě hlavní silnice na České Budějovice. Dnešní velkolom vznikl v roce 1973 spojením dvou menších lůmků a byl v provozu do roku 1990. Poté se zatopil až do hloubky 11 metrů a byl také částečně rekultivován. Místo je poměrně snadno přístupné po cestě, koupání je zde ale oficiálně zakázáno, neboť jde z formálního hlediska stále o dobývací prostor pod dohledem báňského úřadu. Výhledově se uvažuje o zpřístupnění.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Kruhový lom

Obec, okres, kraj: Tetín, Beroun, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (vápenec)

Kruhový lom se nachází ve svahu nad Berounkou, nedaleko Srbska a Tetína. Stále zde probíhá těžba, provozovaná společností lomy Mořina, a lom tak není volně přístupný. Jezírko na jeho dně si v průběhu let přibližně drží svoji podobu, ve stěnách lomu okolo něj je možné spatřit zbytky starých štol a jeskyní, někdy částečně odtěžených. Hezké historické fotografie si můžete prohlédnout na stránkách o hornictví.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Kawi


Lom U kyzu

Obec, okres, kraj: část obce Zadov, Stachy, Prachatice, Jihočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: křemen

Lom se nachází při žluté značce spojující Churáňov s červenou trasou u vrchu Výšky. Těžíval se tu křemen pro nedalekou sklárnu a současný název vznikl mylným překladem německého „Kiesgrube“ (Štěrková jáma).

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Lom Obecní skála u Prostředního mlýna

Obec, okres, kraj: Chýnice, Praha-západ, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen (vápenec)

Zatopený lom u Prostředního mlýna nedaleko Chýnice patříval obci Dobříč. Těžily se tu koněpruské a slivenecké vápence k pálení vápna, na mozaiky a na opravu cest. Firma Gabriel zde také vylomila několik bloků sliveneckého mramoru na stavbu ministerstva financí. Lom byl opuštěn už před polovinou 20. století, zřejmě proto, že ho nešlo příliš rozšiřovat kvůli tektonickému narušení masivu. Jezírko má mít údajně hloubku až osm metrů.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Lom u Dětaně

Obec, okres, kraj: část obce Dětaň, Nepomyšl, Louny, Ústecký kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kaolin

V oblasti mezi Doupovskými horami a Podbořany se nacházejí významná ložiska kaolinu. Ten zde byl také těžen, a to jak podzemními štolami, tak i prostřednictvím povrchových lomů. Jeden z nich, v němž se po ukončení těžby kaolinu a bentonitu na dně utvořilo velké jezero, leží necelý kilometr jihozápadně od vísky Dětaň na jihovýchodní okraji Doupovských hor. Těžba zde probíhala v 70. a počátkem 80. let 20. století. Dnešní lomové stěny jsou tvořeny pestrobarevnými tufy a jsou jedinečnou geologickou lokalitou. Jednotlivé vrstvy totiž tvoří spady a splachy sopečného popela, každá tedy představuje záznam jednoho z výbuchů obrovského vulkánu, který je dodnes částečně zachován v reliéfu Doupovských hor. Voda bývá skoro čirá, výrazně nazelenalá nebo lehce zakalená kaolínem. Volné koupání zde není možné, lom se nachází v soukromém vlastnictví a slouží jako rybářská lokalita. Návštěvu je možné domluvit pouze prostřednictvím stránek fishtime.cz

Autor fotografií: Přebral (1, 2), Radek Mikuláš (3), autor textu: Přebral, Radek Mikuláš


Pískovna v Dolních Počernicích

Obec, okres, kraj: Dolní Počernice, Praha, Hlavní město Praha
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: písek nebo štěropísek

Klidné místo v rušné Praze. Písek se tu těžil od konce 19. století do začátku 60. let 20. století, poté byla pískovna zatopena. V 70. letech vznikla v pískovně skládka odpadu - nyní ji však už neuvidíme, plocha skládky byla v roce 2006 zrekultivována a přeměněna na hezký park s příjemným posezením i drobnými výhlídkami. Z opačné strany k jezírku přiléhají zahrádky. Tento břeh působí sice divočeji, ale záveň neuklizeněji. Zatopená část pískovny je chráněna jako přírodní památka „V pískovně“, vyskytují se zde mokřadní druhy rostlin a též zde nachází hnízdiště či letovou zastávku mnoho druhů ptactva.

Autor fotografií: Kawi, autor textu: Kawi


Lomeček u Starého Klíčova

Obec, okres, kraj: část obce Starý Klíčov, Mrákov, Domažlice, Plzeňský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen

Lomeček u Starého Klíčova sloužil k dobývání kamene až do roku 1998. Dnes je využíván k rekreaci, koupání a sportu, jsou zde také pořádána pravidelná sochařská sympozia. Část uměleckých děl pak bývá umísťována na dno jezera, kde zpestřuje život trénujícím potápěčům. Pod hladinu se ale můžou podívat i běžní návštěvníci prostřednictvím podvodní kabiny.

Autor fotografií: Přebral, autor textu: Přebral


Lom na Chrástnici

Obec, okres, kraj: Břežany II, Kolín, Středočeský kraj
Odkaz na mapu: prohlédnout na Mapy.cz
Těžená surovina: kámen

Lom Chrástnice se nachází na nevysokém návrší (260 m. n. m.) mezi Břežany II a Černíky, na vrcholu je řada opuštěných mělkých lomů porostlých remízem. Východně od nich pak je velký zatopený jámový lom na ordovické křemence (rozloha cca 1 ha), využívaný dnes především ke sportovnímu rybolovu. Na jižní straně lomu se dochoval zbytek těžebního zařízení. Jedná se též o nejvýchodnější výběžek Barrandienu.

Autor fotografií: Kawi, autor textu: Přebral


Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14